Hosting G1
 • 300 Mb Web Space
 • 10 GB Băng thông / Tháng
 • 2 Database MySQL / FTP
 • 5 Parked Domain / Subdomains
 • 05 Acount Mail POP3 / Webmail
 • 0 Addon domain
20
.000
VNĐ/Tháng
Hosting G3
 • 1000 Mb Web Space
 • 20 GB Băng thông / Tháng
 • 3 Database MySQL / FTP
 • 10 Parked Domain / Subdomain
 • 10Acount Mail POP3 / Webmail
 • 1 Addon domain
40
.000
VNĐ/Tháng
VPS Basic
 • 2 Core Processor E5504
 • 1 GB DDRAM III ECC
 • 30 Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / LxAdmin / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
399
.000
VNĐ/Tháng
VPS CHIP2
 • 2 Core Processor E5504
 • 768 MB DDRAM III ECC
 • 40 Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / LxAdmin / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
339
.000
VNĐ/Tháng
VPS CHIP3
 • 2 Core Processor E5504
 • 1Gb DDRAM III
 • 50 Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / LxAdmin / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
419
.000
VNĐ/Tháng
VPS PRO
 • 4 Core Processor E5504
 • 4 Gb DDRAM III ECC
 • 50 Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / LxAdmin / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
900
.000
VNĐ/Tháng

VPS CHIP 1
 • 2 Core Processor E5504
 • 512 MB DDRAM III ECC
 • 20 Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / Lxadmin(Kloxo) / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
259
.000
vnđ / tháng
Cloud VPS Standard
 • 4 Core Processor E5504
 • 2 GB DDRAM III ECC
 • 40 Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / LxAdmin / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
599
.000
vnđ / tháng
DE - 1
 • Intel® Xeon® Processor X3430
 • 4 GB DDRAM III ECC
 • 1 x 250Gb HDD
 • Dữ liệu truyền: Unlimited
 • Free OS / Lxadmin(Kloxo) / Helm
 • Hợp đồng tối thiểu: 3 tháng
2,3
.tr
vnđ / tháng
Quảng Cáo Banner
Fanpage---Facebook chẳng hạn :)

TƯ VẤN KINH DOANH
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
HỖ TRỢ 24/7
 • HOTLINE : 012 92 82 62 62
 • EMAIL : SUPPORT@HOSTINGVN.VN